• Post category:Duyurular

İLAN METNİ için tıklayınız.

ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

(Tüm Adaylar İçin)

  1. Adaylar başvurularını online başvuru sistemi üzerinden 19 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar yapabileceklerdir.
  2. Tamamlanmayan, aday tarafından kaydedilmeyen veya düzeltme verildiği halde süresi içerisinde düzeltilmeyen başvurular eksik kabul edildiğinden değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Hatalı başvuru, başvuru süresi içerisinde düzeltmesi için adaya iade edilir. Hatalı başvurusunu tekrarlayan adayın başvurusu reddedilir.
  4. Ön kontrol sonucu adayın başvuruda belirttiği e-posta adresine sistem tarafından otomatik olarak “Başvuru Sonucunun Başvuru Sisteminden Kontrol Edilmesi Gerektiğini” bildiren e-posta gönderilecektir. 
  5. Tüm adayların başvuru süresi içerisinde başvuru paneline tekrar dönerek başvuru sonuçlarının kabul edildiği, reddedildiği veya hatalı olup olmadığını öğrenmeleri gerekmektedir. Başvurunun Hatalı veya Reddedilmesi durumunda gerekli açıklamalar başvuru panelinde yapılacaktır.
  6. Hatalı Başvuru; Evrakların hatalı yüklenmesi veya yüklenmemesini, istenilen puan bilgisinin hatalı girilmesi veya boş geçilmesini,
  7. Reddedilen Başvuru; İlanda belirtilen koşulları sağlamadığı veya hatalı olarak düzeltilmesi istendiği halde aynı hatanın tekrar edilmesini,
  8. Onaylanan Başvuru; Ön başvurusu kabul edilen ve nihai değerlendirme için ilgili değerlendirme jürisine gönderilmek üzere hazırlanan başvuruyu ifade eder.
  • Başvurunun kaydedilerek tamamlanmasından ve başvuru süreci içerisinde başvuru panelinden başvuru durumunun öğrenilmesinden aday sorumludur.
  • Yüklenecek belgeler (birden fazla sayfalı belgeler art arda tarattırılarak) okunabilecek ve elektronik ortamda alınan belgelerin doğruluma kodu veya kare kodu görülebilecek şekilde pdf olarak sisteme yüklenmelidir.

Sisteme yüklenecek fotoğraf, resmî kurumlar tarafından kabul edilebilecek düzeyde (vesikalık) olmalıdır

ONLİNE BAŞVURU                                                                        :

Başlangıç Tarihi :  22 Ağustos 2022 tarihinde aktif olacaktır.

Bitiş Tarihi:  19 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da kapanacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

EKLER :

Ales Eşdeğerlik Tablosu

YÖK Not Dönüşüm Tablosu

YDS Eşdeğerlik Tablosu