FEN BİLİMLERİ MEVZUAT

Yönetmelikler


  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (YÖK)  
Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği  
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği  
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  
MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği  
Yürürlükten Kaldırılan Lisansüstü Yönetmeliklerimiz
18.07.2012 Tarihli Yönetmelik
28.06.2010 Tarihli Yönetmelik
21.08.2007 Tarihli Yönetmelik

Eşdeğerlik-Ölçütler


Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri
4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
ALES Eşdeğerlik Tablosu
Yurtdışında Kullanılan Not Sistemlerinin 4’lük Sistemdeki Karşılıkları

Yönergeler


Yabancı Uyruklu Adayların Kabulü Yönergesi
Lisansüstü Tez Çalışması İntihal Tespit Raporu Yönergesi
Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge
 

Yönergeler


Lisansüstü Eğitim-Öğretim İlkeleri

SOSYAL BİLİMLER MEVZUAT

Yönetmelikler


Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (YÖK)  
Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği  
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  
MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği  

Eşdeğerlik-Ölçütler


Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri
4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
ALES Eşdeğerlik Tablosu
Yurtdışında Kullanılan Not Sistemlerinin 4’lük Sistemdeki Karşılıkları

Yönergeler


Sinop Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
Sinop Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
Sinop Üniversitesi Diploma Yönergesi
Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Kabulü Yönergesi
İntihal Raporu Yönergesi

Uygulama Esasları


Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları