FEN BİLİMLERİ BELGELERİ

İdari Personel BelgelERİ
  1. Tedavi/İdari İzin Formu (Ek-1)
  2. Personel İzin Formu (Ek-2)

SOSYAL BİLİMLER BELGELERİ

İdari Personel BelgelERİ
  1. Tedavi/İdari İzin Formu (Ek-1)
  2. Personel İzin Formu (Ek-2)
DİĞER FORMLAR
  1. Tez Fotokopisi Teslim Tutanağı
  2. Tez /Seminer/Dönem Projesi Ön ve Arka Dış Kapak Örneği

Kapak Örneğiyle ilgili Önemli Not:Tez çalışması kapağında, kapak sırtlığına çalışma adı yazı puntoları ayarlanarak yazılması gerekmektedir.