FEN BİLİMLERİ

Sefa KESKİN

Öğrenci İşleri
Dahili: 4404
e-posta: skeskin[@]sinop.edu.tr

Mevlüt KILINÇ

Tahakkuk/Satın Alma
Dahili: 4406
e-posta: mkilic[@]sinop.edu.tr

Yeşim Rabia AKKAYA

Yazı İşleri/Personel İşleri
Dahili: 4407
e-posta: yrsaglam[@]sinop.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER

Zehra POYRAZ

Öğrenci İşleri
Dahili: 4412
e-posta: zalptekin[@]sinop.edu.tr

Erdoğan DUMAN

Tahakkuk
Dahili: 4408
e-posta: eduman[@]sinop.edu.tr

Ahmet KARAKAŞOĞLU

Yazı İşleri/Taşınır
Dahili: 4456
e-posta: akaradas[@]sinop.edu.tr